TourDesk CRM

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Spółka z branży IT tworząca technologię dla rynku turystycznego od 2009 roku. Główne produkty to WebDominator CMS – platforma e-commerce dająca możliwości sprzedaży online ofert turystycznych polskich i zagranicznych firm oferujących produkty i usługi turystyczne oraz TourDesk CRM – zintegrowany system do zarządzania dla agencji turystycznych i touroperatorów. Multi platforma, która swoją funkcjonalnością wspiera i automatyzuje procesy sprzedażowe, marketingowe i finansowe.

EN

IT company creating technology for the tourism market since 2009. It’s main products are WebDominator CMS – an e-commerce platform providing online sales opportunities for Polish and foreign companies offering travel products and services, and TourDesk CRM – an integrated management system for travel agencies and tour operators. Multi platform, which with its functionality supports and automates sales, marketing and financial processes.