Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Świętokrzyskiego

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Organizacja działa w celu rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim, integracji środowiska turystycznego, promocji turystycznej regionu, prowadzenia badań rynkowych oraz analiz i monitorowania ruchu turystycznego. Pion działalności Organizacji opiera się o trzy filary: promocję, edukację i infrastrukturę.

EN

The organization works to develop tourism in the Świętokrzyskie Voivodeship, integrate the tourist environment, promote the region’s tourism, conduct market research as well as analyze and monitor tourist traffic. The activity of the Organization is based on three pillars: promotion, education and infrastructure.