Gmina Drohiczyn/ Bug Unites Us

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

„Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” realizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Liderem Projektu jest Gmina Drohiczyn (Polska). Partnerzy podjęli wyzwanie, jakim jest wspólna promocja oraz zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, wzmacnianie powiązań i kooperacji transgranicznej. W ramach projektu powstały dwa międzynarodowe kajakowe szlaki turystyczne.

EN