DMO Imereti

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Jesteśmy z Gruzji (kraj) i reprezentujemy oraz promujemy nasz region Imereti, powinieneś odwiedzić nasze stoisko, jeśli interesuje Cię piękna przyroda, autentyczne miasto, pyszne jedzenie, różne rodzaje wina.
Rozwój unikalnych produktów i usług turystycznych dla regionu w oparciu o zasady rozwoju zrównoważonej turystyki, które przyniosą korzyści miejscowej ludności i będą promować zachowanie naturalnego i kulturowego dziedzictwa regionu Imereti; Promocja wizerunku regionu zarówno w Gruzji, jak i poza jej granicami w celu przyciągnięcia turystów krajowych i zagranicznych. Promocja turystyki w regionie – Organizacja będzie koordynować działania mające na celu promocję regionu dla wspierania aktywności i kierunków turystycznych wśród sektora prywatnego i publicznego oraz członków organizacji.

EN

We are from Georgia(country) and represent and promote our region Imereti, you should visit our stand if you’re interested in beautiful nature, authentic city, delicious food, different sort of wine.
Development of unique tourist products and services for a region based on principles of development of a sustainable tourism that will bring benefits to local population and promote retaining of natural and cultural heritage of Imereti region; Promotion of image of the region both in Georgia and beyond its borders for attraction of local and foreign tourists. Promoting of tourism in the region – the Organization will coordinate activities aimed at promotion of the region for supporting of tourist activities and directions among the private and public sector and organization members.