ADVENTURE BOUTIQUE

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

ADVENTURE BOUTIQUE Organizator turystyki i wsparcie małych organizatorów w realizacji imprez. Zajmujemy się wsparciem organizacyjnym, współpracujemy z wybranymi DMC. Naszą rolą jest ułatwienie życia organizatorom, poprzez przygotowanie dla nich pełnej oferty oraz realizacja programu, wedle wymagań organizatora. Jesteśmy zewnętrznym działem produktu, za który nie musisz płacić ZUS-u, i który nie chodzi na zwolnienia. Nasz zespól jest dostępny, elastyczny i profesjonalny. Specjalizujemy się w Portugalii, Izraelu, Turcji, Chorwacji zarówno żeglarskiej jak i objazdowej, Norwegii, Egipcie oraz nurkowaniu w Egipcie, Emiratach Arabskich, Indonezji, Jordanii, Kostaryce oraz Krajach Bałtyckich.

EN

ADVENTURE BOUTIQUE Organizer of tourism and support for small organizers in organizing events. We provide organizational support and cooperate with selected DMCs. Our role is to make life easier for the organizers by preparing a full offer for them and implementing the program in accordance with the organizer’s requirements. We are an external product department for which you do not have to pay ZUS, and which does not go to layoffs. Our team is available, flexible and professional. We specialize in Portugal, Israel, Turkey, Croatia, both sailing and touring, Norway, Egypt and diving in Egypt, Arab Emirates, Indonesia, Jordan, Costa Rica and the Baltic States.