Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska autor i promotor międzynarodowej marki CARPATHIA opartej na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Karpat zaprasza w podróż, z dala od zgiełku wielkich miast i prozy dnia codziennego. Ruszaj z nami w tę niezwykłą podróż odkrywając skarby ukryte wśród łagodnych wzgórz i cichych dolin. Odkryj z nami mistykę gór!

EN

The Association of the Carpathian Euroregion Poland , the creator and promoter of the international brand CARPATHIA based on the cultural and natural heritage of the Carpathians, invites you on a journey, away from the hustle and bustle of big cities and everyday mundanity. Come with us on this extraordinary journey discovering treasures hidden among gentle hills and quiet valleys. Discover the mysticism of the mountains with us!