Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ireneusz Raś
Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

dr Robert Andrzejczyk
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

Rekomendacje

Współpraca Merytoryczna

Patronat Prasy Branżowej

Patronat Branżowy

Współpraca Medialna