Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

dr Robert Andrzejczyk
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

Kraj Partnerski

Partner Merytoryczny

Oficjalny przewoźnik

Współpraca Merytoryczna

Patronat Prasy Branżowej

Patronat Branżowy

Współpraca Medialna