Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ireneusz Raś
Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

dr Robert Andrzejczyk
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

Rekomendacje

Współpraca Merytoryczna

Partner Targów

Patronat Prasy Branżowej

Patronat Branżowy

Współpraca Medialna